26-02-10

Voordracht door E. Vyvey en een oud schilderijtje

 Onze Steense website kreeg deze informatie toegestuurd van
Dh. Daniel Deschacht, bestuurslid van de Heemkring ’t Schorre Steene
Waarvoor dank.

 

Dit schilderijtje is van de hand van Jerôme Brackx en geschilderd in 1922. (gesigneerd rechts onderaan JER BRAC)

Het stelt de entree voor van de Dorpstraat naar de kerk. Het eerste huis links is het "Au Pavillon" of het Paviljoen (huidige Vlasschaard). Verder het "duikertje" over het geleed. Naast het duikertje de opbergplaats van de molen, dat afgebroken werd en waar in 1960 de weduwe van molenaarsknecht Georges Termote in een nieuw gebouwd huis haar intrek nam. Vervolgens het molenaarshuis, een open ruimte en uiterst rechts het pand dat de afspanning de Peerdenposterij herbergde. De molen zelf is nog actief, de wieken werden pas verwijderd na een storm in 1925. Op de achtergrond is ook de toren van het Sint-Annakerkje zichtbaar.

Jerôme Brackx (Oostende 19 mei 1908 - 22 mei 1989) was beroepshalve architect maar ook schilder en aquarellist. Bij voorkeur schilderde of tekende hij velden, hofsteden, hooilandschappen en havengezichten. Hij maakte een hele reeks schetsen van "Oud Oostende" en "Oud Bredene".

schilderij.1.32

 

Met dank aan de heer  Norbert Hostyn die ons een digitale kopie bezorgde van dit werkje in zijn privé-bezit en toestemming gaf voor publicatie. 

2° Voordracht in de molen van Stene: (zie ook bijlage)

 

Op vrijdagavond 19 maart 2010 om 19.30 uur houdt de heer Eduard Vyvey een lezing over de functiebeschrijvingen in een kleine gemeente zoals Steene in de 17de 18de eeuw. Wie waren de voornaamste notabelen in het dorp, de gemeente ? Wat deden zij ?

 

Op genealogisch en heemkundig gebied is de heer Eduard Vyvey geen onbekende. Hij gaf in het verleden reeds diverse lezingen, voordrachten, causeries vnl over Leffinge en Snaaaskerke. Hij is eveneens auteur van diverse werken als "Leffinge eertijds en nu (1977)" -" Leffinge, vroeger en nu (1978)" en zeer recent (2010)  " De nieuwe Riviere" of " De Blende Vaert" waar hij het verhaal brengt van het ontstaan en de geschiedenis van het kanaal Plassendale - Nieuwpoort.

 De inkom is gratis en iedereen is er welkom.


 


OPROEP HEEMKUNDE
De novembertentoonstelling van de Heemkring ’t Schorre Steene (30/10-31/10 en 1/11) handelt dit jaar over de fusie van 1970 waarbij Stene ophield te bestaan als zelfstandige gemeente.
 
Misschien zijn er wel mensen die hun medewerking kunnen verlenen met bijvoorbeeld het in bruikleen geven van documenten, foto’s, affiches en dergelijke meer met betrekking tot de fusie en dit voor de duur van de tentoonstelling.
Zij kunnen contact nemen met Dh. Daniel Deschacht op het nr 0498/927511 ,
of met een van de andere bestuursleden van de Heemkring.
Met dank voor de medewerking


 

 

 

30-10-06

DORPSGENOTEN, oude foto's, ook toegezonden beelden ,enz.

 Hier een reeks foto's soms al redelijk oud, over dorpsgenoten en vrienden ervan.
Velen zijn er al niet meer bij, en hebben het leven met de eeuwigheid geruild.
Het doet mij wel iets, die ouwe overleden steense vrienden terug te zien op een foto en even stil te staan bij hun leven en belevenissen.
Bezitters van afbeeldingen van stenenaars die ons verlieten, de foto's zijn altijd welkom om op deze site te plaatsen als eerbetoon.
 
 
Onze beste dank gaat naar Annick Vanblaere voor het bezorgen van deze foto.

depoorter,desaever,vermeire,lust,knockaert,steelandt,moeyaert,pastoor jozef gesquiere,stene dorp,verhaeghe,kermis stenedorp,ginette borry,roger verhaeghe,fleuri zutterman,boer willy delanghe,jan surmont

 

Om aan jullie website toe te voegen, een foto.....

Mijn grootouders woonden op Stene. Ik ben er zelf als klein meisje opgegroeid en speelde dikwijls met de dochter van boer Wieten De Langhe. Ik mocht steeds mee in de keuken de lekkere wafels van zijn vrouwtje proeven. Mijn vader François of Fransje Vanblaere, kwam er heel veel.

Ik kende het dorpszicht zoals het vroeger was, het liep niet door naar de Schorre zoals nu, maar het eindigde in de stallen van boer Wieten De Langhe. Ik kende de pastoor (die graag een glaasje dronk). Ik heb het Vossenhol zien komen, en de leerlingen in mijn klas, zijn het van binnen gaan "witten" op vraag van Roland Desnerck (mijn leraar nederlands en schrijver van het Oostends Woordenboek).

De familie zal u misschien welbekend zijn : de familie Vanblaere

Op de foto ziet u van links naar rechts Raymond Vanblaere - Huguette Vanblaere - Maria Vanblaere Logghe - Camille Vanblaere - Irène Vanblaere - François Vanblaere

De foto is van Camille Vanblaere en Maria Logghe, die steeds op Steensedijk 202 hebben gewoond, nog geen 5 minuten van Stene Dorp. Nu woont daar nog steeds de dochter, mijn tante, Irène Vanblaere. De zonen François Vanblaere (mijn papa) en Raymond Vanblaere (mijn dooppeter) zijn reeds gestorven, maar hun echtgenotes Jeannine en Matty leven nog. De dochters van Camille en Maria, Irène en Huguette leven nog.

Heel veel groetjes

Annick Vanblaere

dochter van François Vanblaere en Jeannine De Groote

kleindochter van Camille Vanblaere (°04/03/1901- 20/08/1985) en Maria Logghe (°27/07/1904 - 28/11/1985)

Onze beste dank aan Annick

Annick Vanblaere

dochter van François Vanblaere en Jeannine De Groote

kleindochter van Camille Vanblaere (°04/03/1901- 20/08/1985) en Maria Logghe (°27/07/1904 - 28/11/1985)

 Jan Surmont

 
  Jan, een goedmoedig man die altijd al zeer actief was op het dorp, en ook een uitstekend cineast /fotograaf  was.  Jammer genoeg vroegtijdig overleden, een verlies voor het dorp en de verschillende verenigingen waar hij actief bezig wasvan het dorp verdwenen.
Graag kwam hij indertijd, samen met zijn vriend, de kunstchilder van stene een praatje maken in het Lijsternest,  een al verdwenen taverne in de stenedorpstraat.
Jan surmont had enkel en alleen vrienden, en zal door velen gemist worden. Ons medeleven gaat naar zijn, door hem zeer gewaardeerd gezin.
 
 
jan-surmont-Stene,-
Ik maakte een paint van deze vriend van het dorpje.
 
 
 
 
Pastoor op rust, Jozef Ghesquiere  op zijn verjaardag, 9 december 2006,
samen met familie in het vossenhol voor een lekker etentje.
 

depoorter,desaever,vermeire,lust,knockaert,steelandt,moeyaert,pastoor jozef gesquiere,stene dorp,verhaeghe,kermis stenedorp,ginette borry,roger verhaeghe,fleuri zutterman,boer willy delanghe,jan surmont

 
 

 

 
 
florie-feestcomitee

Florrie zuttermann, de goedlachse man die iedereen kon ompraten om toch maar een kaartje,steun of plaketje aan te schaffen. een echt werkpaard voor het feestcomitee.


 


 

hoefsmid-vermeire-hubert

 Hubert Vermeire Hubert ,de Steense hoefsmid, sterk als een beer, maar toch vroeg de levensstrijd verloren.


 


 

depoorter,desaever,vermeire,lust,knockaert,steelandt,moeyaert,pastoor jozef gesquiere,stene dorp,verhaeghe,kermis stenedorp,ginette borry,roger verhaeghe,fleuri zutterman,boer willy delanghe,jan surmont

 

 Na de hoofdmis op zondag

Ong. 1935 Fa.Vermeire, aan de paardenpostery, nu het Vossenhol.
Toen nog een dag om op je paasbest buiten te komen...

 

depoorter,desaever,vermeire,lust,knockaert,steelandt,moeyaert,pastoor jozef gesquiere,stene dorp,verhaeghe,kermis stenedorp,ginette borry,roger verhaeghe,fleuri zutterman,boer willy delanghe,jan surmont

 

 

  

 

De trotse ouders Delanghe Willy, met hun zoon Daniel die nu een keurslagerij met boerderij en eigen dieren voor de slacht uitbaat aan de gistelsesteenweg.

Een harde werker die Daniel Delanghe.


 

ciriel depoorter

Een foto van de zussen Verhaeghe, met  Erna en Astrid, met Vanderleen m.t; en Ciriel Depoorter, de vader van onder andere Michel, Omer en Pierre depoorter, allen zeer gekende stenenaars.

Hier op de Steense kermis, die in 1969 nog een evenement was waar heel het dorp op afkwam, en die door de genoemde Omer depoorter , als voorzitter van het feestcomité steevast in goede banen werdt geloodst.

 


 De fotos zijn aan de kleine kant door de beperkte px die ze bezitten.

oud gemeentehuis

Links het oud, vòòroorlogs gemeentehuis.

 


 

depoorter,desaever,vermeire,lust,knockaert,steelandt,moeyaert,pastoor jozef gesquiere,stene dorp,verhaeghe,kermis stenedorp,ginette borry,roger verhaeghe,fleuri zutterman,boer willy delanghe,jan surmont

 

De zussen Erna en Nicole met hun broer Roger Verhaeghe uit de zilverlaan, in Scouts uniform, toen nog de Steensestraat aan het huisnummer 89, de weiden rondom zijn hier nog te zien, zelfs tot aan de Gistelse steenweg.

 


 Hier nog even de Paster van steene, die jarenlang aan het roer van het dorp stond, Ginette Bourry, van café de nieuwen tijd die het al overnam van haar moeder Mariette, die het ook jarenlang uitbaatte, en Roger Verhaeghe , de enige echte stenenaar, patron van herberg de Vlasschaard aan de molen, de ondervoorzitter van de feesteijkheden op het dorp, fleuri Zutterman, samen met / toen geleid door Willy Van Biervliet.

IMG_9571
 Pastoor Gesquiere van stenedorp, de man die vuur en leven stak in de parochie.

 

depoorter,desaever,vermeire,lust,knockaert,steelandt,moeyaert,pastoor jozef gesquiere,stene dorp,verhaeghe,kermis stenedorp,ginette borry,roger verhaeghe,fleuri zutterman,boer willy delanghe,jan surmont

Willy Delanghe,nog een der echte stenenaars,  boer op zijn hofstede te stene tot de late 80ger jaren.

depoorter,desaever,vermeire,lust,knockaert,steelandt,moeyaert,pastoor jozef gesquiere,stene dorp,verhaeghe,kermis stenedorp,ginette borry,roger verhaeghe,fleuri zutterman,boer willy delanghe,jan surmontVerhaeghe Roger, Stenenaar , oprichter en uitbater van de Vlasschaard te Stenedorp in 1980.

 

depoorter,desaever,vermeire,lust,knockaert,steelandt,moeyaert,pastoor jozef gesquiere,stene dorp,verhaeghe,kermis stenedorp,ginette borry,roger verhaeghe,fleuri zutterman,boer willy delanghe,jan surmont

Ginette bourry, Tinne voor de vrienden, uitbaatster samen met Frans van cafe Vliegmachien te stene.

 

depoorter,desaever,vermeire,lust,knockaert,steelandt,moeyaert,pastoor jozef gesquiere,stene dorp,verhaeghe,kermis stenedorp,ginette borry,roger verhaeghe,fleuri zutterman,boer willy delanghe,jan surmont

 Flurie Zutterman, de man die de centen binnenbracht voor de organisatie van de feestelijkheden op het dorp, tevens ondervoorzitter van de kermisfeestcomite. 


 


 Het huis nr 89 in de steensestraat, nu zilverlaan 1965.

freddy-lowyck.web

 

Freddy Lowijck,aan de zilverlaan 89, toen nog stenedorpstraat, in nov.1965, Freddy is ook al een groot aantal jaren overleden.

 

 

 

 

 

 paster-stene.2189

 Filip Vandenwijngaerde samen met onze geliefde pastoor Jozef Gesquiere , die geboren werd bij de blijde intocht van de pastoor in stenedorp.

 

Ook nog een van de kunstig vlotte  tekeningen die William, onze plaatselijke kunstenaar elk jaar weer maakt ter gelegenheid van de steense kermis, telkens anders en inspiratievol. zoals hier een van 2004, hij is trouwens ook de man die vele stenenaar vereeuwigde in tekeningen die ooit het vossenhol sierden tot nu.

william-stene,-2185

Bovenstaande afbeeldingen zijn doorgestuurd door dr. Degrijse, die honderden foto's in zijn archief bewaart. met dank aan Dries.

 

depoorter,desaever,vermeire,lust,knockaert,steelandt,moeyaert,pastoor jozef gesquiere,stene dorp,verhaeghe,kermis stenedorp,ginette borry,roger verhaeghe,fleuri zutterman,boer willy delanghe,jan surmont

 

 
 

De voltallige onderwijs groep Der Zusters van Stene.

bezige bijen, die nonnetjes, lesgeven, de school onderhouden, ja zelfs van schilderen waren ze niet vies, ook de kerk werd door deze mensen onderhouden.Daarbij hadden ze nog een ruime tuin met groenten,en enkele dieren.

 

depoorter,desaever,vermeire,lust,knockaert,steelandt,moeyaert,pastoor jozef gesquiere,stene dorp,verhaeghe,kermis stenedorp,ginette borry,roger verhaeghe,fleuri zutterman,boer willy delanghe,jan surmont

  
 
Enkele van de zussen Verhaeghe uit de zilverlaan,'59 Met van voor naar achter ERna, Astrid, Rita Verhaeghe, en dan dee vader Georges Verhaeghe, en de man van Astrid, De Heer Van Mael Eddy.

depoorter,desaever,vermeire,lust,knockaert,steelandt,moeyaert,pastoor jozef gesquiere,stene dorp,verhaeghe,kermis stenedorp,ginette borry,roger verhaeghe,fleuri zutterman,boer willy delanghe,jan surmont

 
 
 

 Een feestdag voor de Families Depoorter en  Jonckheere , hier met Marie janne Depoorter, Marie therese Depoorter, Marie rose Jonkheere, Georges Depoorter en Omer Depoorter, Dan nog Carlos Jonkheere met zijn jongere broer Ludo Jonkheere.

 

depoorter,desaever,vermeire,lust,knockaert,steelandt,moeyaert,pastoor jozef gesquiere,stene dorp,verhaeghe,kermis stenedorp,ginette borry,roger verhaeghe,fleuri zutterman,boer willy delanghe,jan surmont

 

 

 
 
De fa. Verhaeghe Zwanepoel uit de Steensestraat, nu zilverlaan, toen kon je nog ongehinderd tot voorbij de Gistelse steenweg kijken.

depoorter,desaever,vermeire,lust,knockaert,steelandt,moeyaert,pastoor jozef gesquiere,stene dorp,verhaeghe,kermis stenedorp,ginette borry,roger verhaeghe,fleuri zutterman,boer willy delanghe,jan surmont

 Een paard in de travalie door de Steense hoefsmid Vermeire Hubert.

roland-tratsaert1971pastoor
 

De olijke Roland Tratsaert, nooi verlegen voor een grap of klucht.

Hij reed ook de halve wereld rond in zijn bolleke,'n fiat 500, met zijn hoofd tot tegen het plafond, want dat ding was gemaakt voor de kleine italianen...

Hier voor de deur van Cafe de stenen brug, met de bazin Cecille Vermeire_Vermote in de deurpost.pierre-depoorter

 De accordionist van alle kermissen en feesten op het dorp,de goedaardige pier Depoorter, die samen met de Fons ons slapeloze nachten bezorgde.
Maar waar wij ook onze jeugd in leute en brave plezier doorbrachten.

 

depoorter,desaever,vermeire,lust,knockaert,steelandt,moeyaert,pastoor jozef gesquiere,stene dorp,verhaeghe,kermis stenedorp,ginette borry,roger verhaeghe,fleuri zutterman,boer willy delanghe,jan surmont

 

 
Enkele steense boeren bij de pastoriepoort in gesprek.Waarschijnlijk Georges Vermeire, Willy Delange enz..
 

depoorter,desaever,vermeire,lust,knockaert,steelandt,moeyaert,pastoor jozef gesquiere,stene dorp,verhaeghe,kermis stenedorp,ginette borry,roger verhaeghe,fleuri zutterman,boer willy delanghe,jan surmont

 
 
 

 

Zuster Madeleine,een zeer lieve dame vol begrip en overvol van de wil om de klein mannen iets bij te brengen voor het latere leven.

Wie bij deze zuster in school zat, denkt zeker vaak aan haar terug als een bezorgde kloek, die door iedereen geliefd was.

 

 

depoorter,desaever,vermeire,lust,knockaert,steelandt,moeyaert,pastoor jozef gesquiere,stene dorp,verhaeghe,kermis stenedorp,ginette borry,roger verhaeghe,fleuri zutterman,boer willy delanghe,jan surmont

 

 
 
 
Enkele misdienaars waaronder Daniel Delanghe, zoon van de bekende boer Willy Delanghe te Stene.
 
 
marcel-brackx

Den Marcel Brackx, de laatste der mohikanen, of... beter der wagenmakers in de streek die als een der beste de houten wagenwielen kon maken, en ook tot ver buiten het dorp bekend was om zijn stielmanskunst met hooi, koetsen en andere wagens.

Helaas is Brackx na een ongeval op 9 dec.2005 overleden, met hem ging een eeuwenoud beroep verloren.

 

 

depoorter,desaever,vermeire,lust,knockaert,steelandt,moeyaert,pastoor jozef gesquiere,stene dorp,verhaeghe,kermis stenedorp,ginette borry,roger verhaeghe,fleuri zutterman,boer willy delanghe,jan surmont

 

 
 
De steense kunstenaar Fernand, (omcirkeld)die zonder ooit hoog van de toren te blazen, dit beeldje, jantje van stene, schonk aan het dorp. Een dierbare herinnering aan een goedhartig mens.

Dit staat opgesteld aan het wandelpad naast de molen.

 

depoorter,desaever,vermeire,lust,knockaert,steelandt,moeyaert,pastoor jozef gesquiere,stene dorp,verhaeghe,kermis stenedorp,ginette borry,roger verhaeghe,fleuri zutterman,boer willy delanghe,jan surmont

 

Een klasje uit '53 te Stenedorp, de 'zusterschool' waarvan we  bij enkele al een naam hebben op kunnen  plakken,allen zouden nu zo rond de 55 a 60 jaar kunnen zijn.

Wij herkennen, Roland Desaever, Roger Verhaeghe, Wilfried Tjonck, Viviane Knockaert, ? Steelandt,  ? Boudengen, ? Vlaminck, ? Lust, Marie Rose Jonkheere, Erna Verhaeghe, ? Faickt,

Van sommigen weten wij de namen niet, mogelijk worden die wel nog ooit eens aangevuld.

Tijd voor een reunie.?

 

depoorter,desaever,vermeire,lust,knockaert,steelandt,moeyaert,pastoor jozef gesquiere,stene dorp,verhaeghe,kermis stenedorp,ginette borry,roger verhaeghe,fleuri zutterman,boer willy delanghe,jan surmont

 Update 07.01.2013 >

"De foto dames korte leergang 1929 Steene. Je hebt er geen enkele naam zeg je. Wel, de derde dame links boven is mijn grootmoeter, Jeanne Vermeire. De moeder van Michel en Omer en Pierre Depoorter.( reactie Linda Depoorter) Met dank.

 
 
Stene 1929 , dames van de Korte leergang.
Een klas uit de nonnenschool te Stenedorp uit '29, dit moeten vanaf nu al dames zijn met een wel zeer respectabele leeftijd. tot nu toe kreeg ik geen namen binnen wie het zou mogen zijn.
 

depoorter,desaever,vermeire,lust,knockaert,steelandt,moeyaert,pastoor jozef gesquiere,stene dorp,verhaeghe,kermis stenedorp,ginette borry,roger verhaeghe,fleuri zutterman,boer willy delanghe,jan surmont

 
 
 
 
Omer Depoorter, met naast zich Irma Vermote,de vroegere café bazin van de stenen brug, samen met burgemeester Goekindt,en enkele schepenen van de stad Oostende,bij de opening van de festiviteiten ter gelegenheid van de kermis in de vroege '80 jaren. zoals Dr. Fernand Bourgeois, Vermeersch, Raes, ..
 
 
kamiel-alise

Kamieltje en vrouwtje ,genieten van het avondzonnetje op de bank aan de platse.

 

 

depoorter,desaever,vermeire,lust,knockaert,steelandt,moeyaert,pastoor jozef gesquiere,stene dorp,verhaeghe,kermis stenedorp,ginette borry,roger verhaeghe,fleuri zutterman,boer willy delanghe,jan surmont

 

 
 
En het voltallig jongenskoor van stene. Omstreeks 1955, wij herkennen , enkele Depoorters, Oskaar Jonkheere, en nog anderen...
 
jantje-termote

 

Jantje Termote, een nazaat van de oude molenaar, woonde met zijn moeder net voor de molen, naast het weggetje die daarlangs loopt.

Ook al niet meer onder ons.

imker-robertmortier
 
De imker 
Hier boer Robert Mortier uit de steensedijk, tegenaan de CM winkel, en de ST. Andreasschool, aan het werk met zijn bijen. een zicht van ongeveer 1975.
 
mombert-camiel.bokser.web2

 

Mombert Camiel, hier tijdens een oefenreeks, Kampioen boksen Stene.

dolf-en-lilian
 
En de levenslustige Dolf en Liliane uit Stene, op ieder feest wel even te zien.
 

depoorter,desaever,vermeire,lust,knockaert,steelandt,moeyaert,pastoor jozef gesquiere,stene dorp,verhaeghe,kermis stenedorp,ginette borry,roger verhaeghe,fleuri zutterman,boer willy delanghe,jan surmont

 
Ontvangen bericht en foto (boven):
Ik heb hier een foto van mijn schoonmoeder ( Monique Decombel ) van een wielerwedstrijd te stene .
Links naast de fiets staat Degrise van de fietswinkel
Links in portaal Sidonie Callemin en onderaan gehurkt haar man Henri Decombel met in zijn armen Eddy Decombel
en ernaast met haar grijs jasje Monique Decombel .
 
Groetjes vanwege
Didier Van Luchene en Nancy Tanghe , Perzikenlaan .
 
Ps. Let op de sprekende gelijkenis van Rachel Decombel en deze foto van haar moeder . Met dank aan de inzenders van deze foto, Didier en Nancy.(resp.webmaster)
henri-decombel

Hier Henri Decombel , een gezapig man, ook al een echte stenenaar die graag vertoefde onder zijn stene vrienden.


 
 

 EEN TERUGBLIK IN DE TIJD

 

 

 TERUGBLIK IN DE TIJD VAN STENE DORP

 

De boeren moesten in die tijd ook het vers drinkwater naar de soms veraf gelegen weiden brengen met paard en kar , zoals hier bij boer Delanghe uit de stenedorpstraat,aan de linkerkant over de boerderij hadden de duitsers een oorlogsbunker laten optrekken, die je hier nog net ziet staan


 

de-platse-tjonckwinkel

 

 

Een mooie oldtimer vooor de Vlasschaard op de platse, met in de achtergrond het winkeltje van Tjonck's.
Daar er door de afbraak van het huisje aan de kerk geen enkele winkel op Stene meer was, kon er terug dichtbij gewinkeld worden.

 

dorp-airphoto

 

Een bekende overzichtfoto van het dorp.


 

 


 

 

 


 

stene,stenedorp,stene dorp,oostende stene,sint anna parochie,steensedijk,zilverlaan,stenedorpstraat,kerk sint anna,steensestreet,haven 1553 oostende

 

 

 

 

 De hoeve Faict,ook door de plaatselijke bewoners 'op de berg' genoemd omdat de omliggende landerijen een stuk lager lag dan de hoeve,die dus net leek alsof hij op een heuvel stond.

 

stene,stenedorp,stene dorp,oostende stene,sint anna parochie,steensedijk,zilverlaan,stenedorpstraat,kerk sint anna,steensestreet,haven 1553 oostende

 

 

 

 

 

De dorpspomp,een gemeenschappelijke waterput,gelegen in de zilverlaan, over het hoevetje van tuur Deputter,en daarnaast op een 20 tal meter terug een een van de vele duitse bunkers uit de oorlog te Stene.


 

 

 


 

 

 


 

 


 

 

 

gemeentehuis

 

 

De oude burgervader voor het vooroorlogse gemeentehuisje,aan de linkerkant te zien op deze foto.

 

stene,stenedorp,stene dorp,oostende stene,sint anna parochie,steensedijk,zilverlaan,stenedorpstraat,kerk sint anna,steensestreet,haven 1553 oostende

 

 

 

 

 

De hoeve Vlaminck in de Stuiverstraat . Foto uit 1982, genomen vanaf de hobbytuintjes in de steensedijk.

Nu is dit de kinderboerderij van de stad Oostende ,De lange schuur.


 


 

 

 


 

 

stene,stenedorp,stene dorp,oostende stene,sint anna parochie,steensedijk,zilverlaan,stenedorpstraat,kerk sint anna,steensestreet,haven 1553 oostende

 

 

 

 

De binnenplaats van de melkerijhoeve Desaever, tevens het ouderlijk huis van Simonne,vrouw van de vervoerder te Stene, Michel Depoorter.omstreeks '90.

 

stene,stenedorp,stene dorp,oostende stene,sint anna parochie,steensedijk,zilverlaan,stenedorpstraat,kerk sint anna,steensestreet,haven 1553 oostende

 

 

 
 
 
Oude 1930 winterse prent van de faict's hoeve,waar nu de burelen van de landeigendom gevestigd zijn in de stuiverstraat.
Genomen vanaf de steensestraat, nu zilverlaan.


 

 

 


 

stene,stenedorp,stene dorp,oostende stene,sint anna parochie,steensedijk,zilverlaan,stenedorpstraat,kerk sint anna,steensestreet,haven 1553 oostende

 

 

Straatzicht van hoeve Desaever, met daarnaast rechts de woning van de Fa. Verhaeghe in de zilverlaan.
kerkhaan3
 
 
 
De haan op de kerktoren,die het in de oorlog erg te verduren had door het gebruik als schietschijf,vandaar een aantal gaten in de haan.
kerkhof-zonop
 
 
 
Een bezinnend plaatje bij zonsopgang bij het kerkhof te Stene.
 

stene,stenedorp,stene dorp,oostende stene,sint anna parochie,steensedijk,zilverlaan,stenedorpstraat,kerk sint anna,steensestreet,haven 1553 oostende

 
 
 
In '83 werd er al lustig gebouwd op de nog vele open ruimten te stene door het steeds uitdeinende Oostende.
kermis-jaar75-80
 
 
 
De kermistent begin '80 aan het cafe de stenen brug, op dezelfde plaats stond er tot midden  de 60 jaren ook hier een oorlogsbunker.
 

stene,stenedorp,stene dorp,oostende stene,sint anna parochie,steensedijk,zilverlaan,stenedorpstraat,kerk sint anna,steensestreet,haven 1553 oostende

 
 
 
 
Op deze manier brachten de melkboeren hun verse warme koemelk tot bij de stedelingen.
Velen onder hen vielen door het gul aangeboden ' druppeltje ' van hun klanten, tijdens de rit huiswaarts in slaap op de bok.
 Toen kon dit nog in het bijna autoloze landschap,en paard en kar brachten de vermoeide man veilig huiswaarts.
Wij vonden geen foto meer terug van de melkuitvoerders van Stene dorp, maar wel van de steense wijk De Meiboom.
Hier de melkboer Omer Vermeire, van de wijk de meiboom op de konterdam.

 


 


  


 


 


 


 


 


 


  

 

hoeve-mortier-juliana
 
 
 
De hoeve Mortier diep verscholen in de steensedijk. Robert en Juliana hadden hun nieuw huis gedeeltelijk kunnen optrekken met delen van de uitgebrandde St. janskerk,zoals de mooie boordsteen onderaan de gevel,en de inkomdeur.
Wij hadden nog ergens een zeer oud beeld van de voorouderlijke hoeve , die net achteraan stond,maar die vinden wij (nog )niet terug.
De hoeve Mortier was door de gulle en goedlachse robert en Juliana een aangename plaats om te vertoeven,ook de honing die Robert  met zijn bijen fabriceerde was een hemels festijn. Alwie daar vriend ten huize was zal deze mensen nooit vergeten.

 

 

molen-kerk1938
 
 
 
Een eerder zeldzame kijkhoek op het St. Anna kerkje, vanaf de hoeve van Colpaert,volgens de aantekening van 1930.

School stene
 

stene,stenedorp,stene dorp,oostende stene,sint anna parochie,steensedijk,zilverlaan,stenedorpstraat,kerk sint anna,steensestreet,haven 1553 oostende

 

 

 

 

 

De speelkoer van de nonnenschool te stene
Dit was de plaats van de geweldige  Fancy Fairs zoals het toen graag genoemd werd.met de stalletjes met bollo smito, visbak, en eten allerhande, was dit voor velen de mooiste tijd van het schooljaar.

Daar kwam ook Willem Vermandere, zijn toen nog  verbondenheid aan zijn vloamsche streeke en zen péerd verkondigen.


  

stene,stenedorp,stene dorp,oostende stene,sint anna parochie,steensedijk,zilverlaan,stenedorpstraat,kerk sint anna,steensestreet,haven 1553 oostende

 

 

 

 

Hier de Bischop op bezoek te Stene, met pastoor Pastoor Jozef Gesquiere , nadien kwam de toemalige BRT 1  TV opnamen maken van de zondagsmis die rechtstreeks werd uitgezonden.

 

 

stene,stenedorp,stene dorp,oostende stene,sint anna parochie,steensedijk,zilverlaan,stenedorpstraat,kerk sint anna,steensestreet,haven 1553 oostende

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Een winters beeld uit 1947 van de mooie inkomboog aan de pastorie, die jammer genoeg ook onder de slopershamer sneuvelde.


 

stene,stenedorp,stene dorp,oostende stene,sint anna parochie,steensedijk,zilverlaan,stenedorpstraat,kerk sint anna,steensestreet,haven 1553 oostende

 

stene,stenedorp,stene dorp,oostende stene,sint anna parochie,steensedijk,zilverlaan,stenedorpstraat,kerk sint anna,steensestreet,haven 1553 oostende

 

stene,stenedorp,stene dorp,oostende stene,sint anna parochie,steensedijk,zilverlaan,stenedorpstraat,kerk sint anna,steensestreet,haven 1553 oostende

 

 

Hier de boeren te paard op de jaarlijkse processie te stene,met een beeld voor het Paviljoen, die nu de vlasschaard is, volledig gerenoveerd en uitgebaat door Roger Verhaeghe ,de enige echte Stenenaar die een restaurent met taverne te Stenedorp uitbaat.

 

paviljoen-molen

 

Het overbekende oude  zicht op Stene.


 

 

stene,stenedorp,stene dorp,oostende stene,sint anna parochie,steensedijk,zilverlaan,stenedorpstraat,kerk sint anna,steensestreet,haven 1553 oostende

 

 

 

 

De zijkant van het leegstaande en vervallen pavilkoentje die in 1979 aangekocht en eigenhandig door de stenenaar Roger Verhaeghe omgetoverd werd in het gezellige kroegje de Vlasschaard.


 

 

 

 

petanque-voordien

 

Een bloementapijt van wilde onkruiden, op de weide waar nu de petanque gebouwd is op de steensedijk.


 

 

 

 

petit.kotje.omer

 

Het in de volksmond gekende Petit kotje, Waar omer ,de oud ijzer handelaar, tevens voorzitter van het one men feestcomitee een groot deel van zijn leven woonde.

Nu staat het al een tijdje leeg te verkommeren, want onze vriend Omer is naar een nieuw stulpje vertrokken, ja zelfs tot buiten het dorp...

Update, Onze omer is niet meer, geveld door ziekte in 2006.(zie website Stenedorp voor meer info)


 

 

stene,stenedorp,stene dorp,oostende stene,sint anna parochie,steensedijk,zilverlaan,stenedorpstraat,kerk sint anna,steensestreet,haven 1553 oostende

 

 

 

 

 

Een schuurbrand bij Delanghe,ooit de plaats voor de samenkomsten  van de steense jeugd, die bij Willy altijd onderdak vonden.

Links zie je den Hoss, Pierre Depoorter, zo genoemd door de sterke gelijkenis op de sympatieke Hoss,  de toen zeer populare ster in een Far west serie bonanza op TV.


 

 

 

 

 

 

Ook enkele beelden uit de jaarlijkse boete Processie uit 1947 te Stene dorp.


 

 

 


 

 

 


 

 

stene,stenedorp,stene dorp,oostende stene,sint anna parochie,steensedijk,zilverlaan,stenedorpstraat,kerk sint anna,steensestreet,haven 1553 oostende

 

 

 

...Stenedorpstraat.

 

stene,stenedorp,stene dorp,oostende stene,sint anna parochie,steensedijk,zilverlaan,stenedorpstraat,kerk sint anna,steensestreet,haven 1553 oostende

 

 

 

 

 

In de achtergrond de nog kale zilverlaan, hier op de hoek van de steensedijk aan het huis van Remi Vermeersch.


 

 

 

 

 

 

De processie vòòr het molenaarshuisje in de Stenedorpstraat.1947.in 1947 stenedorp.


 

 

stene,stenedorp,stene dorp,oostende stene,sint anna parochie,steensedijk,zilverlaan,stenedorpstraat,kerk sint anna,steensestreet,haven 1553 oostende

 

 

 

 

Ook hier de zilverlaan op de achtergrond,bemerk de rij lage huisjes waarvan er nog enkele bewaard zijn tot op heden.

 

stene,stenedorp,stene dorp,oostende stene,sint anna parochie,steensedijk,zilverlaan,stenedorpstraat,kerk sint anna,steensestreet,haven 1553 oostende

 

 

 

 

Een beeld van 1900, met de stenen brugjes,en een bijzonder beeld van het Vossenhol in de achtergrond.


 


 

 

 


 

 

stene,stenedorp,stene dorp,oostende stene,sint anna parochie,steensedijk,zilverlaan,stenedorpstraat,kerk sint anna,steensestreet,haven 1553 oostende

 

 

 

 De kermis tent aan de steensedijk.

 


 

stene,stenedorp,stene dorp,oostende stene,sint anna parochie,steensedijk,zilverlaan,stenedorpstraat,kerk sint anna,steensestreet,haven 1553 oostende

 

 
 
 
Het oude schoolgebouw,in de stenedorpstraat van de nonnetjes,die nu verdwenen is 1990.

stene,stenedorp,stene dorp,oostende stene,sint anna parochie,steensedijk,zilverlaan,stenedorpstraat,kerk sint anna,steensestreet,haven 1553 oostende

 

 

 

Ook al afgebroken,de droogkamers van de Steense steenbakkerij, gelegen aan de achterzijde van de begraafplaats te Stenedorp


 


 


 

stenenbrug

 

De dode kreek,met zicht op de molen en het paviljoen, dit was de woning van de zuster Brackx,die daar een winkel uitbaatten die zowel met stoffen, naaien en breien te maken had.

 

stene,stenedorp,stene dorp,oostende stene,sint anna parochie,steensedijk,zilverlaan,stenedorpstraat,kerk sint anna,steensestreet,haven 1553 oostende

 

 

 
 
 
Ook een uniek zicht op de platse van Stene uit 1947 met de molenromp, het paviljoen, de halve maan en cafe den hoek.

 

stene,stenedorp,stene dorp,oostende stene,sint anna parochie,steensedijk,zilverlaan,stenedorpstraat,kerk sint anna,steensestreet,haven 1553 oostende

 

 

Het voorlopig nog bestaande hoevetje van tuurtje Deputter in de zilverlaan, tegenaan de platse.


Update:

Ondertussen, wij schrijven 2008, is het hoevetje afgebroken, en vervangen door enkele nieuwe woningen.

Gelukkig zijn de horecazaken ooit gestart in Stenedorp in die oude panden, en zijn ze zo bewaard voor de nieuwe generaties


 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

uitgraven-dodekreek2

 

 Zwaar labeur,hier bij het dreggen van de dode kreek.

 

uitgraven-dodekreek

 

En de mensen waren in deze zware tijden best tevreden.


 

 

 

zilverlaan1947

 

 

Een zicht op de zilverlaan bijna tegenaan de Gistelsesteenweg,je kan nog net de St. janskerk zien rechtsboven.

Nu is deze volledige vlakte volgebouwd met allehand woningen, veelal sociale woonblokken.


 

 

 

Een zeer oude foto van de kerk

Scan0002


 

 

2CV-citroen-stene

Deze wagentjes werden graag gebruikt door de melkboeren uit de streek , zoals Desaever maurice, uit de oude stenedorpstraat 87, nu is dat de zilverlaan, ondertussen is ook deze woning afgebroken, en vervangen door een rij nieuwe woningen, net als het hoevetje in dezelfde straat van de familie Tuur Boudenghen. Zozie je maar dat Stene stilaan een aaneenschakeling van huizen wordt. De gevreesde lintbebouwing voor mensen die hun dorp liefhebben, maar voor anderen niet belangrijk.
 

 

 

 

 

Een afbeelding van omstreeks 1553 aan de haven van Oostende. toen nog een vissershaven die al uitvoerde naar voor die tijd verre steden, zelfs haring kwam in spanje vanuit oostende.

Ook waren er regelmatig Oostendse kapers aan de slag, die samen met vissers uit Nieuwpoort en Sluis hun magere visvangsten aanvulden met het enteren van schepen.

ostend-oud1553

 

 

 


 

 


 

  
 
De hier getoonde foto's zijn door ouderdom en de grote compressie die gebruikt werd niet van een uitstekende kwaliteit, het is meer de bedoeling dat u een indruk krijgt in welke mate het dorp in de loop de jaren een ander uitzicht heeft gekregen.
 
 
Hier wel een recente foto van de opgravingen van oorlogs loopgraven op Stene dorp. (Foto Lorenzo Theuma)

 
 
lorenzo-pic

 
 

stene,stenedorp,stene dorp,oostende stene,sint anna parochie,steensedijk,zilverlaan,stenedorpstraat,kerk sint anna,steensestreet,haven 1553 oostende

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hier zie je vanaf de kerktoren  naar de oude pastorie met  op de voorgrond het winkeltje van Allise, die plaats moest maken om de straat breder te maken,evenals de begraafplaats die vooraan de kerk lag.

 
 
 
 

stene,stenedorp,stene dorp,oostende stene,sint anna parochie,steensedijk,zilverlaan,stenedorpstraat,kerk sint anna,steensestreet,haven 1553 oostende