13-11-09

1971 Karnaval Stenedorp

Een foto van het Carnaval in het jaar 1971, met links Omer Depoorter, voorzitter van het feestcomite te Stenedorp, dan Rita Lust, steense, die prinses carnaval werdt, naast Mariette Moyeart, toen cafe bazin van cafe de nieuwen tijd in het begin van de steensestraat, nu de zilverlaan.

Daar net naast Roger Lust, Prins carnaval , en op de tweede rij vanaf links Cyriel lust, Blanche, net achter Mariette, en dan nog schepen Achtergale Carolus, ietsje in de achtergrond, bij de deur, die over de groenvoorziening, landbouw en de wijkraden bevoegd was in Oostende.

Toen was Stenedorp al ingelijfd bij de stad, en de schepenen van het dorp werden opgenomen in het bestuur van Oostende.

Ondertussen zijn Omer, Mariette, Karel, en misschien nog wel anderen overleden.

Daniel-heemkundeB1

 

jaarbeurs-70-V.hugy.

 

Ik kreeg ook nog een foto , met onder andere mijn vrouwtje Huguette Vermeire als gastvrouw op het jaarbeurscomplex, met onder meer Jan Piers, Julien Goekindt, Jaak Vandemeulebroeke, Emiiel vansteenkiste, Fernand Bourgois, maar de naam van enkelen schiet mijn niet meer te binnen;
Allen waren van het stadsbestuur van Oostende in dezelfde periode als de vorige foto..