26-02-10

Voordracht door E. Vyvey en een oud schilderijtje

 Onze Steense website kreeg deze informatie toegestuurd van
Dh. Daniel Deschacht, bestuurslid van de Heemkring ’t Schorre Steene
Waarvoor dank.

 

Dit schilderijtje is van de hand van Jerôme Brackx en geschilderd in 1922. (gesigneerd rechts onderaan JER BRAC)

Het stelt de entree voor van de Dorpstraat naar de kerk. Het eerste huis links is het "Au Pavillon" of het Paviljoen (huidige Vlasschaard). Verder het "duikertje" over het geleed. Naast het duikertje de opbergplaats van de molen, dat afgebroken werd en waar in 1960 de weduwe van molenaarsknecht Georges Termote in een nieuw gebouwd huis haar intrek nam. Vervolgens het molenaarshuis, een open ruimte en uiterst rechts het pand dat de afspanning de Peerdenposterij herbergde. De molen zelf is nog actief, de wieken werden pas verwijderd na een storm in 1925. Op de achtergrond is ook de toren van het Sint-Annakerkje zichtbaar.

Jerôme Brackx (Oostende 19 mei 1908 - 22 mei 1989) was beroepshalve architect maar ook schilder en aquarellist. Bij voorkeur schilderde of tekende hij velden, hofsteden, hooilandschappen en havengezichten. Hij maakte een hele reeks schetsen van "Oud Oostende" en "Oud Bredene".

schilderij.1.32

 

Met dank aan de heer  Norbert Hostyn die ons een digitale kopie bezorgde van dit werkje in zijn privé-bezit en toestemming gaf voor publicatie. 

2° Voordracht in de molen van Stene: (zie ook bijlage)

 

Op vrijdagavond 19 maart 2010 om 19.30 uur houdt de heer Eduard Vyvey een lezing over de functiebeschrijvingen in een kleine gemeente zoals Steene in de 17de 18de eeuw. Wie waren de voornaamste notabelen in het dorp, de gemeente ? Wat deden zij ?

 

Op genealogisch en heemkundig gebied is de heer Eduard Vyvey geen onbekende. Hij gaf in het verleden reeds diverse lezingen, voordrachten, causeries vnl over Leffinge en Snaaaskerke. Hij is eveneens auteur van diverse werken als "Leffinge eertijds en nu (1977)" -" Leffinge, vroeger en nu (1978)" en zeer recent (2010)  " De nieuwe Riviere" of " De Blende Vaert" waar hij het verhaal brengt van het ontstaan en de geschiedenis van het kanaal Plassendale - Nieuwpoort.

 De inkom is gratis en iedereen is er welkom.


 


OPROEP HEEMKUNDE
De novembertentoonstelling van de Heemkring ’t Schorre Steene (30/10-31/10 en 1/11) handelt dit jaar over de fusie van 1970 waarbij Stene ophield te bestaan als zelfstandige gemeente.
 
Misschien zijn er wel mensen die hun medewerking kunnen verlenen met bijvoorbeeld het in bruikleen geven van documenten, foto’s, affiches en dergelijke meer met betrekking tot de fusie en dit voor de duur van de tentoonstelling.
Zij kunnen contact nemen met Dh. Daniel Deschacht op het nr 0498/927511 ,
of met een van de andere bestuursleden van de Heemkring.
Met dank voor de medewerking