20-03-10

Voordracht heemkunde door Eduard Vyvey

 Geschiedenis van onze streken

Op de voordracht te stenedorp in de molen, die door Eduard Vyvey als een virtuoos naar voor is gebracht,  in een organisatie van de heemkundige kring het schorre van stene, die door de aanwezigen bijzonder werd gesmaakt.

Zoals steeds hadden de afwezigen weer ongelijk, en was het een zeer leerrijke avond, die zelfs af en toe doorspekt was met de droge humor van  dr. vyvey.
Ik, en de aanwezigen hebben alvast op een bijzonder aangename manier enkele onwetendheden kunnen aanvullen door het naarstige opzoekingswerk van Eduard over de geschiedenis van stenedorp en omstreken.

Vyvey is niet aan zijn proefstuk , want meerder boeken en voordrachten over onze eigenste streek staan al op zijn palmares.
Ook is hij eeen onderhoudend en vlotte spreker, die open staat voor interactiviteit met de toehoorders. Gewoon knap.

Ik maakte voor de homo sapiens na ons dit foto verslagje.

stenedorp,-molen,8102-

 

 stene-heemkunde.8111

 

heemkundige-kring8108-stene

 Ook enkele bekende 'koppen'  tussen het publiek, zoals onze 'Garde' van mijn kindertijd Oskaar, en Guigo van het bekende restaurant, het Vossenhol van het dorp...

..heemkunde-stenedorp8103

Hieronder een oude tekst die we toegestopt kregen, samen met een kladschrift voor notitie's.
In het grootste schrift van 1636 kan je bv lezen :

Dit is het handtekening (= een + met een soort omgekeerde 4) van Clays hoofman, een hollandse naam, want in die tijd zater er hier veel hollanders in Vlaanderen,... misschien heb ik wel Hollands bloed in de aderen lopen, want ben ook redelijk zuinig,...maar, dan is meer dan de helft van de Vlamingen half Hollander.  Zuinige laaglanders Tong uitsteken

 

IMG_8156-kopie

 

Zoals een zekere  A.Mattheeusen van den Driesche,  geboren  in Snaaskerke die naar Grijpskerke in Holland uitweek  tijdens de veelvuldige emigratie van Zuid-Nederlanders naar de Noordelijke Nederlanden, veroorzaakt door de dreigende Spaanse herovering van de Zuidelijke Nederlanden.

Deze vluchtelingenstroom had haar hoogtepunt van 1577 tot 1589. het zouden er meer dan 150.000 geweest zijn. Een edelman Valentin de Pardieu hertog de la Motte leidde, in opdracht van Alexander Farnese de Parma, de aanval op West-Vlaanderen. 
 De Oostendse opstandelingen, die als enige stad blijvend weerstand bood, kon door de spaanse vazal en waalse  krijgsheer niet worden ingenomen.
Zelfs niet na herhaalde zware aanvallen ter land en zee.

Zeker niet toen de  Vlaamse en de enkele achtergebleven Hollandse belegerden de dijken doorbraken en het schorre onder zeewater kwam te staan tot aan Snaaskerke. 
In 1584 werden Stene en Snaaskerke door hun inwoners verlaten.

edward-vyvey.8105-

 Eduard Vyvey tijdens zijn uiteenzetting over de geschiedenis van stene ..waar de toehoorders aan de lippen hingen.

heemkunde-stenedorp.8113

 

heemkunde-stene.8122

 Daniel, een van de bezielers van de heemkundige kring..

Die ik even met het penseel 'bijwerkte'.

daniel.royspaint-final3

heemkunde-spreekbeurt_8116

 

heemkunde.-spreekbeurt_8112

 Af en toe een van de droge engels getinte moppen van Dhr Vyvey maakte het pikant eetbaar voor iedereen

edw.-vyvey_stene.8106

Zijn uiteenzetting over Caemerlincks Ambacht, zijn uitleg over oude schriften uit de 16de eeuw, die hij vlot kan lezen en waar ik nu met zijn verklaring toch al iets van begrijp, kortom die man weet waarover hij praat, en die ik vanop mijn scootmobiel kon vereeuwigen.

 

brackx-heemkunde.8120

 Dhr. Brackx, van de al jaren bekende fietsenwinkel met dezelfde naam aan de torhoutsesteenweg op de Hoge Barriere.

Ed.-Vyvey.heemkunde-stene

 

lezing-molen-stene.8107

Dank aan Dr. Eduard vyvey en de heemkundige kring 't schorre voor de gezellige een leerrijke avond in de molen.
26-02-10

Voordracht door E. Vyvey en een oud schilderijtje

 Onze Steense website kreeg deze informatie toegestuurd van
Dh. Daniel Deschacht, bestuurslid van de Heemkring ’t Schorre Steene
Waarvoor dank.

 

Dit schilderijtje is van de hand van Jerôme Brackx en geschilderd in 1922. (gesigneerd rechts onderaan JER BRAC)

Het stelt de entree voor van de Dorpstraat naar de kerk. Het eerste huis links is het "Au Pavillon" of het Paviljoen (huidige Vlasschaard). Verder het "duikertje" over het geleed. Naast het duikertje de opbergplaats van de molen, dat afgebroken werd en waar in 1960 de weduwe van molenaarsknecht Georges Termote in een nieuw gebouwd huis haar intrek nam. Vervolgens het molenaarshuis, een open ruimte en uiterst rechts het pand dat de afspanning de Peerdenposterij herbergde. De molen zelf is nog actief, de wieken werden pas verwijderd na een storm in 1925. Op de achtergrond is ook de toren van het Sint-Annakerkje zichtbaar.

Jerôme Brackx (Oostende 19 mei 1908 - 22 mei 1989) was beroepshalve architect maar ook schilder en aquarellist. Bij voorkeur schilderde of tekende hij velden, hofsteden, hooilandschappen en havengezichten. Hij maakte een hele reeks schetsen van "Oud Oostende" en "Oud Bredene".

schilderij.1.32

 

Met dank aan de heer  Norbert Hostyn die ons een digitale kopie bezorgde van dit werkje in zijn privé-bezit en toestemming gaf voor publicatie. 

2° Voordracht in de molen van Stene: (zie ook bijlage)

 

Op vrijdagavond 19 maart 2010 om 19.30 uur houdt de heer Eduard Vyvey een lezing over de functiebeschrijvingen in een kleine gemeente zoals Steene in de 17de 18de eeuw. Wie waren de voornaamste notabelen in het dorp, de gemeente ? Wat deden zij ?

 

Op genealogisch en heemkundig gebied is de heer Eduard Vyvey geen onbekende. Hij gaf in het verleden reeds diverse lezingen, voordrachten, causeries vnl over Leffinge en Snaaaskerke. Hij is eveneens auteur van diverse werken als "Leffinge eertijds en nu (1977)" -" Leffinge, vroeger en nu (1978)" en zeer recent (2010)  " De nieuwe Riviere" of " De Blende Vaert" waar hij het verhaal brengt van het ontstaan en de geschiedenis van het kanaal Plassendale - Nieuwpoort.

 De inkom is gratis en iedereen is er welkom.


 


OPROEP HEEMKUNDE
De novembertentoonstelling van de Heemkring ’t Schorre Steene (30/10-31/10 en 1/11) handelt dit jaar over de fusie van 1970 waarbij Stene ophield te bestaan als zelfstandige gemeente.
 
Misschien zijn er wel mensen die hun medewerking kunnen verlenen met bijvoorbeeld het in bruikleen geven van documenten, foto’s, affiches en dergelijke meer met betrekking tot de fusie en dit voor de duur van de tentoonstelling.
Zij kunnen contact nemen met Dh. Daniel Deschacht op het nr 0498/927511 ,
of met een van de andere bestuursleden van de Heemkring.
Met dank voor de medewerking