26-02-10

Voordracht door E. Vyvey en een oud schilderijtje

 Onze Steense website kreeg deze informatie toegestuurd van
Dh. Daniel Deschacht, bestuurslid van de Heemkring ’t Schorre Steene
Waarvoor dank.

 

Dit schilderijtje is van de hand van Jerôme Brackx en geschilderd in 1922. (gesigneerd rechts onderaan JER BRAC)

Het stelt de entree voor van de Dorpstraat naar de kerk. Het eerste huis links is het "Au Pavillon" of het Paviljoen (huidige Vlasschaard). Verder het "duikertje" over het geleed. Naast het duikertje de opbergplaats van de molen, dat afgebroken werd en waar in 1960 de weduwe van molenaarsknecht Georges Termote in een nieuw gebouwd huis haar intrek nam. Vervolgens het molenaarshuis, een open ruimte en uiterst rechts het pand dat de afspanning de Peerdenposterij herbergde. De molen zelf is nog actief, de wieken werden pas verwijderd na een storm in 1925. Op de achtergrond is ook de toren van het Sint-Annakerkje zichtbaar.

Jerôme Brackx (Oostende 19 mei 1908 - 22 mei 1989) was beroepshalve architect maar ook schilder en aquarellist. Bij voorkeur schilderde of tekende hij velden, hofsteden, hooilandschappen en havengezichten. Hij maakte een hele reeks schetsen van "Oud Oostende" en "Oud Bredene".

schilderij.1.32

 

Met dank aan de heer  Norbert Hostyn die ons een digitale kopie bezorgde van dit werkje in zijn privé-bezit en toestemming gaf voor publicatie. 

2° Voordracht in de molen van Stene: (zie ook bijlage)

 

Op vrijdagavond 19 maart 2010 om 19.30 uur houdt de heer Eduard Vyvey een lezing over de functiebeschrijvingen in een kleine gemeente zoals Steene in de 17de 18de eeuw. Wie waren de voornaamste notabelen in het dorp, de gemeente ? Wat deden zij ?

 

Op genealogisch en heemkundig gebied is de heer Eduard Vyvey geen onbekende. Hij gaf in het verleden reeds diverse lezingen, voordrachten, causeries vnl over Leffinge en Snaaaskerke. Hij is eveneens auteur van diverse werken als "Leffinge eertijds en nu (1977)" -" Leffinge, vroeger en nu (1978)" en zeer recent (2010)  " De nieuwe Riviere" of " De Blende Vaert" waar hij het verhaal brengt van het ontstaan en de geschiedenis van het kanaal Plassendale - Nieuwpoort.

 De inkom is gratis en iedereen is er welkom.


 


OPROEP HEEMKUNDE
De novembertentoonstelling van de Heemkring ’t Schorre Steene (30/10-31/10 en 1/11) handelt dit jaar over de fusie van 1970 waarbij Stene ophield te bestaan als zelfstandige gemeente.
 
Misschien zijn er wel mensen die hun medewerking kunnen verlenen met bijvoorbeeld het in bruikleen geven van documenten, foto’s, affiches en dergelijke meer met betrekking tot de fusie en dit voor de duur van de tentoonstelling.
Zij kunnen contact nemen met Dh. Daniel Deschacht op het nr 0498/927511 ,
of met een van de andere bestuursleden van de Heemkring.
Met dank voor de medewerking


 

 

 

03-11-09

Heemkunde tentoonstelling

 


 

November 2009

De Heemkundige kring T Shorre Stene.

 

De heemkundige kring van Stene stond dezer dagen weer in de belangstelling met hun geslaagde foto tentoonstelling in de oude molen, over de geschiedenis van de café's in het uitgestrekte dorp dat stene vroeger was.
Ook het nieuwe boek , een lijvig verzamel item die de café sfeer door de jaren heen in woord en beeld bij u op schoot brengt, en je terugbrengt naar lang vervlogen tijden en bijna vergeten plaatsen.
Een aanwinst voor uw boekenkast, en een eer het te bezitten.

Je had Stenedorp zelf, Stene Conterdam, Stene Mariakerke, de Hoge Barriere, kortom lag Oostende eigenlijk rondom ingesloten door de gemeente stene.
Maar het kleine Oostende was een dief, en beetje bij beetje knabbelde de stad aan zee delen weg van het landelijk dorp.
En toen de fusies er aankwamen is het volledig opgeslorpt door de op uitbreidingsgrond beluste buur.
Nu is het net andersom, nu omarmt de stad het dorpje, niet uit liefde,  en houd het in een versmachtende greep, samengedrukt door de almaar uitdeinde bouwwoedde van de grote stad…
Waar eens mijn huisje stond.....

Zeker
niet goed geweest voor het dorp, want het werd stiefmoederlijk behandeld, in de letterlijke zin dat de moeder eerst voor haar eigen kroost zorgde en het stiefkind altijd op de tweede plaats kwam.
Neem nu de molen, enkel door het enthousiasme van de mensen van de Heemkundige kring en vrienden, is de molen gevrijwaard geweest van ernstige verloedering .
En ooit stonden enkele schepenen op die het voortouw namen, Zoals Dries Vermeersch en Fernand Bourgois toen nog CVP mandatarissen die Stene een warm hart toedroegen.

Maar het stiefkind wordt niet op de handen gedragen door de machthebbers uit het stedelijke Oostende.
De jaren van geseling door de natuurelementen zijn op deze statige oldtimer romp duidelijk te zien.
Volgens ingewijden zit de huidige schepen die over deze materie de plak zwaait, rustig verder in de neus te peuteren en de `belangen´ van anderen  te verdedigen.
Ook VLD’er Tommeke, nee niet de coureur, maar leintje, die zelf geboren en getogen van Stenedorp is, op een boogscheut van de molen, kijkt en doet alsof zijn fiets belangrijker is dan het Steens patrimonium.
Het is wel niet direct het masker van toetanchamon of zijn grafkelder, maar kom…

Ik maakte er een foto van, om de sluipende vochtmoordenaar en de barsten in de eeuwenoude romp aan te tonen in de hoop dat er een hoge politieker toch een natte molendroom krijgt, en zijn immens vette pree in daden omzet.

 

IMG_5430-kopie

 

 

 


IMG_5432-kopie

 


IMG_5429-kopie-2

 Op het dak zitten grote blazen in de teerbedekking, en planten beginnen er zich te vestigen..


IMG_5427-kopie

 

Het boek is enkel nog te verkrijgen voor de snelle bestellers, nu kan het nog bij de bijdruk, maar als deze boerenworstjes te droog zijn is het voor eeuwig te laat..


IMG_5387-kopie-3

 

Het bestuur, of beter, de mannen die het doen, hier in een rustig moment onder de middag, geschoten tijdens een handje kaart....


IMG_5388-kopie

 

IMG_5391-kopie

 


IMG_5392-kopie

 


IMG_5393-kopie

In een gezellige oud huiselijke sfeer de foto tentoonstelling bezoeken is al een gevoel op zich, die velen niet willen missen. 


 

IMG_5390-kopie

 


IMG_5407-kopie

 

IMG_5395-kopie-2

 Enkele beelden van de afbeeldingen die je er kon zien, maar wie het gemist heeft kan nog terecht bij het boek, waar er een zeer grote hoeveelheid foto's en verhalen in te genieten valt.

IMG_5398-kopie-2

 


IMG_5399-kopie-2

 

IMG_5409-kopie

 


IMG_5396-kopie

 


IMG_5408-kopie

 

IMG_5410-kopie-2

 


IMG_5412-kopie

 


IMG_5414-kopie

 


IMG_5413-kopie-2

 

Op de bovenverdieping kon je nog meer foto's bekijken, waar Oscaar de Garde van in de tijd, toen ik nog een fameuse snotneus had, een oogje in het zeil hield, en graag uitleg verschafte uit zijn menselijke computer...... man, wat heeft die een geheugen, ongelofelijk, dat zij megabytes.


IMG_5424-kopie

 


IMG_5419-kopie-2

 


IMG_5418-kopie

Proficiat aan de mannen van de heemkundekring 't schorre voor het mooie boek, en de druk bezochte tentoonstelling, zo zie je maar, als enkele bezielers hun schouders onder een project steken dat de mensen in grote getalle erop af komen.
Knap Gasten, zeker weten.
Vorige 1 2 3 4