20-11-07

Oude affiches van de kermisweek, maar ook van in de oorlog 1914-18

Het grote voordeel die er nu is met internet, is het gegeven dat Bv.binnen honderd jaar of meer , deze pagina's nog altijd zullen kunnen opgevraagd worden. zelfs als  de website al lang is opgedoekt blijft het in archieven bewaard. zo kunnen achterkleinkinderen nog altijd nakijken hoe het, vele jaren vroeger, gesteld was met het dorp.

Deze affiches die telkenjare werden gedrukt ter gelegenheid van de kermis op Stenedorp, laten het welgevulde programma zien die door het toenmalige bestuur werden georganiseerd, het was de tijd van de echte dorpsvreugde die het dorp overspoelde, niemand verdiende er geld aan , integendeel, elk stak er een flinke duit van eigen zak in, om de dorpsbewoners een leuke week te bezorgen.

Hier deze van het jaar 1961, met de brouwer Peene uit Leffinge die toen alle cafe's op het dorp van het geestrijk vocht voorzag.

Het toenmalinge bestuur wilde de mensen uit eigen dorp animeren, en waren al tevreden als het merendeel van de dorpinwoners hun gezicht even toonden op de feestelijkheden. Dit bestuur bestond uit:

Voorzitter, Dh. Depoorter Louis. Ondervoorzitter, Dh. Vanhille Henri. Erevoorzitter , Dh. Vandamme Jozef.  Boekhouding , Dh. Depoorter Fernand.

Schatbewaarder. Dh. Vermote Julien,  En de Commisarissen De heren Bourry Lucien, Roose Willy en Vermote Camiel.

De eerste kinderspelen kregen het onderdeel zaklopen mee in het jaar 1956.

Ook werd er in de vroegjaren van de kermis, een viertal keren een avondkoers ingericht waar de werknemers van de toenmalige steenoven fabriek aan meededen, dit trok voor die tijd een massa volk aan naar het dorp.

 

affiche,dorpskermis,stene oostende,duitse bezetters,oorlog 1914-18,oude affiche

 

Eentje van 1960

affiche,dorpskermis,stene oostende,duitse bezetters,oorlog 1914-18,oude affiche

 

 

En de oudste die wij tot op heden  konden vinden, van het jaar 1956, samen det een detailfoto van de zegel die toen nog verplicht was en de handtekeningen van het bestuur.

affiche,dorpskermis,stene oostende,duitse bezetters,oorlog 1914-18,oude affiche


kermis1956detail.roy

Als er iemand nog informatie heeft over de kermis van Stenedorp vroeger , mag deze altijd een mailtje zenden, wij plaatsen uw aanbreng  met veel plezier op onze site.

 
 

Affiches van een geheel ander kaliber nu, die in de eerst wereldoorlog 1914-18 op bevel van de duitsers bezetter aangeplakt werden op het dorp.

Toen was alles verboden, en vrijheid werd aan banden gelegd. Niemand staat er echt stil bij maar dezelfde vrijheid word nog altijd , nu door andere krachten bedreigd

120708A-007

 

 

120708A-008

 

120708A-009

 

120708A-010

De commentaren zijn gesloten.